JäänmurtoOffshoreÖljyntorjunta
Liikenneviraston kotisivut > 

Jäänmurtaja VOIMA 60 vuiotta

Ilmatieteen laitoksen kotisivut >

Fennican ja Nordican osallistuminen Alaskan operaatioon
16.3.2012

Monitoimimurtajat Fennica ja Nordica on rahdattu seuraaviksi kolmeksi kesäkaudeksi työtehtäviin Tsuktsienmerellä ja Beaufortin merellä. Kolmivuotinen sopimus tuo työtä noin 150 merenkulun ammattilaiselle ja sen arvo on kymmeniä miljoonia euroja.

Miksi Arctia osallistuu operaatioon?

Fennica ja Nordica on kutsuttu mukaan tähän operaatioon nimenomaan varmistamaan, että olosuhteet toiminnalle ovat turvalliset.

Arctian aluksia on kysytty tähän vaativaan tehtävään, sillä erilaisissa operaatioissa ympäri maailman olemme osoittaneet ammattitaitomme. Aluksemme ovat olleet esimerkiksi Alaskan ja Grönlannin vesillä myös aiemmin.

Mitä tehtäviä Fennicalla ja Nordicalla on operaatiossa?

Fennica ja Nordica toimivat ns. Ice Management –tehtävissä. Eli ne pitävät huolen siitä, että öljynporausaluksen operointialue on vapaa jäistä. Ne murtavat jäätä ja hinaavat tarvittaessa suuria jäänkappaleita. Niillä on myös valmiudet suurten kuormien nostamiseen paikasta toiseen.

Aluksilla on myös majoituskapasiteettia, mitä tilaaja voi käyttää hyödykseen.

Hätätilanteessa aluksia käytetään laskemaan ns. Well Capping Device  porausreiän päälle. Sillä tukitaan vuotava reikä. Tätä myös harjoitellaan etukäteen toiminta-alueella.

Miten Arctia yhtiönä on huomioinut ympäristöjärjestöjen huolen liittyen arktisten alueiden öljyntuotantoon?

Arctia jakaa alueen väestön ja ympäristöjärjestöjen huolen arktisen ympäristön tilasta ja pyrkii omalta osaltaan osallistumaan mm. arktisen öljyntorjunnan kehittämiseen.

Öljyntorjuntamurtaja Kontio on Euroopan meriturvallisuusviraston (EMSA) päivystäjä Pohjoisella Itämerellä. Arctia on kouluttanut suuren osan laivahenkilöstöstään öljyntorjuntavälineistön osaaviksi käyttäjiksi.

Arctia osallistuu myös Arktisen neuvoston puitteissa arktisen öljyntorjuntainfran rakennustyöhön (Arctic Council Oil Spill Response Task Force). 

Alaskan operaatioon osallistuvat Fennica ja Nordica varustetaan viimeistä teknologiaa edustavilla katalysaattoreilla, jotka vähentävät pienhiukkasten määrän ja typen oksidipäästöt pakokaasussa minimaaliseksi. Lisäksi operoinnissa käytetään erittäin vähärikkistä polttoainetta. Alukset täyttävät Yhdysvaltain ympäristöviranomaisten (EPA) herkille arktisille alueille asettamat tiukat päästönormit, jotka ovat jopa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) normeja tiukemmat.

Alusten operointia on sitouduttu kehittämään yhä turvallisemmaksi ottamalla käyttöön kansainvälisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän arviointityökalu OVMSA.     

Fennica ja Nordica ovat siis turvaamistehtävissä ja ne voivat avustaa myös muussa turvallisuuden ylläpidossa.

Mitä hyötyä tästä on Suomelle?

Arctia on vahvasti mukana Suomen arktisen strategian eteenpäin viejänä. Suomalaisilla on ainutlaatuinen osaaminen arktisessa laivanrakennuksessa, suunnittelussa ja operoinnissa. Haluamme kehittää tätä ammattitaitoa, mikä on mahdollista vain toimimalla haastavissa olosuhteissa.

Kolmivuotinen sopimus tuo työtä noin 150 merenkulun ammattilaiselle ja sen arvo on kymmeniä miljoonia euroja. Laivainvestoinnit ovat näin ympärivuotisessa tehokkaassa käytössä osaamisemme avulla.

 

Uutiset

Tiedotteet