Visiting address  •  Laivastokatu 9, 00160 Helsinki, Finland   |   Phone (switchboard)  •  +358 30 620 7000
Email addresses  •  info(at)arctia.fi   |   rekry(at)arctia.fi (job applications)   |   forename.familyname(at)arctia.fi

Uusi luku suomalaisten jäänmurtajien tarinaan
Monitoimimurtajat Fennica ja Nordica kesäkausiksi
Alaskan öljykentille

Arctia Offshore Oy on allekirjoittanut merkittävän sopimuksen koskien monitoimimurtajiensa Fennican ja Nordican rahtausta Suomen jäänmurtokauden ulkopuolella. Kansainvälinen öljyjätti Shell rahtaa alukset kolmena seuraavana vuonna öljyn- ja kaasuntuotannon tukitehtäviin Alaskan pohjoisrannikolle. Työskentelyalueena ovat Chukchin ja Beaufortin meret.

Vuosina 2012, 2013 sekä 2014 Fennica ja Nordica ovat Shell Offshoren palveluksessa keväästä loppusyksyyn. Sopimus kattaa työskentelykauden sekä mobilisointi- että demobilisointikulut.

• Tulemme toimimaan herkällä arktisella alueella. Projektin käynnistyminen varmistuu lopullisesti vasta Yhdysvaltain viranomaisten öljy-yhtiölle antaman porausluvan myötä. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole kuitenkaan mitään estettä projektin toteuttamiselle, sanoo liiketoimintajohtaja Lauri Bäckman.

• Käytännössä Fennica ja Nordica pitävät huolta siitä, että arktiset jäät eivät uhkaa öljynporauslauttoja. Näiden ns. Ice Management –tehtävien lisäksi alukset ovat täydessä toimintavalmiudessa mahdollisten erityistilanteiden varalta, Bäckman kertoo.

Fennican ja Nordican pääkoneisiin asennetaan tulevan talven aikana katalysaattorit ja hapetuskatalysaattorit sekä tehdään erittäin vähärikkisen polttoaineen (Ultra Low Sulphur Diesel) käytön vaatimat muutostyöt. Arctia Offshore Oy on tilannut projektin kokonaistoimituksena Wärtsilältä. Töiden valmistuttua alusten pakokaasupäästöt täyttävät Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA) herkille arktisille alueille asettamat päästönormit.

• Alusten Polar 10 –jääluokitus sekä nosturikapasiteetti, yhdistettynä ympäristöystävällisiin moottoreihin takaa meille jatkossakin erinomaisen kilpailuedun, toteaa Bäckman.

• Tämä avaa uuden luvun suomalaisten jäänmurtajien tarinassa. Monitoimimurtajiemme ja niiden miehistöjen osaamista arvostetaan ja nyt aluksemme suuntaavat kaikista vaativimpiin olosuhteisiin. Olemme vahvasti mukana arktisten alueiden tulevaisuudessa, sanoo toimitusjohtaja Tero Vauraste.

Pitkät sopimukset myös kotimaan jäänmurrossa

Lokakuun 2011 lopussa Arctia Offshore Oy ja Liikennevirasto tekivät viisivuotisen sopimuksen Fennican ja Nordican käytöstä Suomen jäänmurrossa. Sopimus on voimassa kevääseen 2016 saakka ja se sisältää option kahdesta lisävuodesta. Jo aiemmin on solmittu Arctia Icebreaking Oy:n ja Liikenneviraston välillä monivuotinen sopimus viidestä konventionaalisesta jäänmurtajasta (Voima, Sisu, Urho, Otso ja Kontio).

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Shipping Oy, puh. 046 876 7100
liiketoimintajohtaja Lauri Bäckman, Arctia Offshore Oy, puh. 046 876 7160

FENNICA

Arctia Offshore Oy on Arctia Shipping Oy:n tytäryhtiö, joka hallinnoi kolmea monitoimimurtajaa. Aluksia käytetään kotimaan jäänmurron lisäksi esimerkiksi erilaisissa öljy- ja kaasuteollisuuden tarvitsemissa tukitehtävissä eri puolilla maailmaa.

Arctia Shipping Oy on Suomen valtion omistama osakeyhtiö, jonka toimialana ovat jäänmurtopalvelut, monitoimialusten erikoispalvelut ja kansainvälinen rahtaustoiminta, saaristoliikenne sekä öljyntorjunta.

Vuonna 2010 toimintansa aloittanut Arctia Shipping Oy jatkaa aiemmin Varustamoliikelaitos Finstashipin harjoittamaa liiketoimintaa.

Uutiset

Tiedotteet