29.04.2021

WEBINAARI: Mitkä ovat satamanpitäjän vastuut tuloväylä ja satama-alueen tietojen ylläpitämisessä?

Sataman vesialueiden vesisyvyydet ja rakenteiden vedenalaiset osat luodataan monikeilaamalla. Näin saadaan talteen pohjatopografia ja rakennetietoja. Näiden tietojen perusteella voidaan tarkastaa vesisyvyydet ja verrata niitä viranomaisen rekisterissä oleviin harausaluetietoihin. Tämän perusteella selviää lisätutkimus- ja mahdollinen ruoppaus tarve. Mittausdatassa havaitut poikkeamat ja esim. pohjan eroosio rakenteiden lähellä raportoidaan. Vedenpäälliset rakenteet yleensä myös laserkeilataan, jolloin muodostuu yhtenäinen pistepilvimalli koko rakenteesta. 3D-pistepilvimallia voidaan tarkastella yksinkertaisella netistä ladattavissa olevalla sovellutuksella.

Tervetuloa webinaariin 29.4.2021 klo 14 - 14.45 kuulemaan, kuinka tuloväylän ja satama-alueen mittausdataa voidaan hyödyntää vesialueiden ja rantarakenteiden kehittämisessä. Asiantuntijana webinaarissa toimii Kari Pohjola. 

Webinaari on maksuton. Tervetuloa!