Intelligent Sea -projekti

Intelligent Sea - Integrated digital services for efficient and safe maritime navigation

Intelligent Sea -projekti parantaa meriväylien turvallisuutta ja tehokkuutta digitalisaation avulla. Projektissa kehitetään ja asennetaan kelluviin ja kiinteisiin merenkulun turvalaitteisiin erilaisia sensoreita sekä etävalvonnan ja -hallinnan vaatimaa laitteistoa, ja integroidaan turvalaitteiden tuottamaa väylätietoa muuhun väylä- ja satamadataan yhdistämällä erillisiä ohjausjärjestelmiä yhteen digitaaliseen ja pilvipohjaiseen palvelujärjestelmään.

Intelligent Sea -projektissa pilotoidaan myös laivaliikenteen rikkipäästöjen valvontaa ja merialueen langatonta laajakaistaverkkoa turvalaitteiden avulla sekä niiden vaihtoehtoisia energianlähteitä.

[]

Intelligent Sea -projektilla turvallisuutta ja tehokkuutta merenkulkuun

Projektin tavoitteena on kehittää ja pilotoida InSea-alustaa, joka integroi nykyiset erilliset hallintajärjestelmät, satama- ja väylädatan ja merenkulun turvalaitteiden tuottaman datan digitaaliseen pilvipalveluun. InSea-projektissa testataan lisäksi vaihtoehtoisia energianlähteitä älykkäille poijuille mahdollistaakseen niiden omavaraisuuden. Projektissa tarkastellaan kahta teknistä ratkaisua: merivesiakkuja ja joustavia aurinkopaneeleita.

Projektissa pilotoidaan myös Sniffer-poijua alusten rikkipäästöjen tarkkailuun väylällä. Etäohjatut rikkisensorit havainnoivat ohikulkevien alusten pakokaasujen rikkipitoisuutta jatkuvasti. Tulevaisuudessa esimerkiksi satamavaltiotarkastuksista vastaavat kansalliset viranomaiset voisivat kohdentaa alustarkastuksia poijujen keräämän päästödatan perusteella.

Projektipartnerit

Projektipartnereita ovat Meritaito, Tukholman satama ja Naantalin satama. Intelligent Sea -projektin innovatiivisten uusien teknologioiden pilotointi toteutetaan satamissa. Projektin tuotokset ovat monien eri loppukäyttäjien, kuten muiden meri- ja sisävesisatamien ja viranomaisten, hyödynnettävissä.

Projektin liitännäispartnereina Väylävirasto ja Ruotsin merenkulkulaitos seuraavat sen edistymistä.

 
Intelligent Sea -projektille on myönnetty rahoitusta Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF). Projekti on käynnissä 10/2018 - 12/2021.

 

 

Ota yhteyttä

Nina Savijoki

Intelligent Sea projektipäällikkö

+ 358 50 596 5643

nina.savijoki(at)meritaito.fi

Lähetä viesti

Tietosuoja