Jäänmurto

Ota yhteyttä

Säännöllistä ja turvallista meriliikennettä

Arctian jäänmurron osaaminen pohjautuu sekä nykyaikaisiin erikoisaluksiin että ammattitaitoiseen henkilöstöön, jolla on vuosien kokemus talvimerenkulusta. Tavoitteemme on tuottaa yhä parempia jäänmurtopalveluja, jotka minimoivat kuljetusviiveet ja takaavat turvallisuuden vaikeissakin olosuhteissa. Toteutamme kaikki jäänmurtopalvelut ympäristöä säästävästi, turvallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

[]

Jäänmurtopalvelut takaavat suomalaisen yhteiskunnan ympärivuotisen toimivuuden

Talvimerenkulun palveluilla on turvattu jo yli 140 vuoden ajan Suomen meritse kulkeva ulkomaankauppa ja kotimarkkinoiden vaatima tuonti. Sidosryhmiensä kanssa Arctia takaa yhteiskunnan toimivuuden ja jatkaa talvimerenkulun kehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on koko laivaliikenteen mahdollisimman sujuva liikennöinti. Suunnitelmallisella kokonaisuuden hallinnalla ja avustusten priorisoinnilla talvimerenkulku sujuu parhaiten. 

Jäänmurrossa ja talviliikenteessä yksittäisten alusten tarpeet otetaan huomioon osana kokonaisuutta. Tavoitteena on koko laivaliikenteen mahdollisimman sujuva liikennöinti. Suunnitelmallisella kokonaisuuden hallinnalla ja avustusten priorisoinnilla talvimerenkulku sujuu parhaiten. Arctia kerää vuosittain palautetta toiminnan onnistumisesta yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Jokainen jäänmurron avustustehtävä on erilainen

Jäänmurto on ilmaista Suomen satamiin liikennöiville, määräykset ja kapasiteettivaatimukset täyttäville kauppa-aluksille. Varustamot maksavat Suomen satamiin saapuvista aluksistaan väylämaksua Suomen valtiolle. Väylämaksuun vaikuttavat laivan koko ja vuosittaiset käyntimäärät. Väylämaksutuotoilla rahoitetaan mm. jäänmurron palvelut.

Alla oleva animaatio kuvaa jäänmurron prosessia yleisellä tasolla. Jokainen avustustehtävä on erilainen, ja päätökset avustuksen toteuttamisesta tehdään tapauskohtaisesti.

Yhteyshenkilöt palveluun liittyen

Tom Ekegren

Operatiivinen päällikkö, jäänmurto

+358 46 876 7106

tom.ekegren(at)arctia.fi

Jäänmurtajat

Arctian aluksia ovat konventionaaliset jäänmurtajat Voima, Urho, Sisu, Otso ja
Kontio, monitoimimurtajat Fennica ja Nordica, satamajäänmurtaja Ahto
sekä Itämeren haastavimpiin jääolosuhteisiin suunniteltu maailman ensimmäinen LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua polttoaineenaan käyttävä jäänmurtaja Polaris.

Ota yhteyttä

Tietojenkäsittely