Älypoiju

Ota yhteyttä

Älypoiju - enemmän kuin pelkkä turvalaite

Olemme jo vuosia edistäneet älytekniikan hyödyntämistä merenkulun turvalaitteissa. Digitaalitekniikan kehittyminen on mahdollistanut erilaisten mittalaitteiden ja mobiilitiedonsiirron liittämisen kelluviin merenkulun turvalaitteiseen. Luja ja kestävä suulakepuristettu polyeteeniputki poijun runkona muodostaa äärimmäisen kestävän kotelon kaikille lisälaitteille.

Kehittämämme älypoijukonsepti on testattu jo monissa kohteissa, ja sen on todettu toimivan hyvin. Suomessa ei vielä ole saatu toteutettua kaikille avointa älypoijuverkostoa kuten vaikkapa Virossa tai Ruotsissa, vaikka juuri meillä olisi meressä noin 5000 valaistua poijua, joista vain osa älypoijuiksi muutettuna muodostaisi luontevasti kattavan älypoijuverkoston.

Älypoijukonseptin kantava ajatus on ollut hyödyntää nykyistä merenkulun poijuinfraa siten, että poijun sisällä voisi olla useamman eri tahon omistamia mittalaitteita, joiden tuottamaa dataa voitaisiin tarvittaessa suodattaa tai jakaa usealle eri käyttäjätaholle. Merenkulun tarpeisiin poijun huolto ja ylläpito on laissa säädeltyä, joten älytekniikan vaatima lisähuolto olisi työnä marginaalinen.

[]

Älyteknologia luo uusia mahdollisuuksia ympäristöseurantaan

Reaaliaikaiset mittaukset ovat merkittävä edistysaskel meriveden seurannassa. Älypoijuja on hyödynnetty muun muassa veden laadun mittaamisessa, ruoppauksessa sameuden mittaamisessa sekä leväpigmentti-, suolapitoisuus-, lämpötila- ja happipitoisuusmittauksiin. 

Älypoiju voidaan myös varustaa sensoreilla, jotka antavat reaaliaikaista tietoa vedessä olevasta öljystä (öljypäästöt) tai laivojen pakokaasujen rikkipitoisuuksista (SOx). Toteutuessaan älypoijujen muodostama verkosto valvoisi tilannetta 24/7 ja helpottaisi näin merkittävästi vastuuviranomaisen työtä.

Lataa tuote-esitteet:
Älypoijukonsepti
Öljyn havaitseva älypoiju
Sniffer poiju

Yhteyshenkilöt palveluun liittyen

Kari Pohjola

Myyntipäällikkö

+358 40 571 3193

kari.pohjola(at)arctia.fi

Caius Grann

Myyntijohtaja

+358 40 526 7716

caius.grann(at)arctia.fi

Ota yhteyttä

Parhaan käsityksen palveluistamme ja tuotteistamme saat henkilökohtaisella tapaamisella. Ota  yhteyttä,  niin tulemme kertomaan sinulle viitta- ja poijutuotteistamme ja palvelukokonaisuudestamme. 

Caius Grann

Myyntijohtaja

+358 40 526 7716

caius.grann(at)arctia.fi

Pyydä tarjous

Tietojenkäsittely