02.06.2020

Alusten SO2-päästöjä tarkkailevan Sniffer-poijun pilotointi käynnistyy

Arctian tytäryhtiö Meritaito Oy ja Kine Robot Solutions Oy ovat kehittäneet yhdessä niin kutsutun Sniffer-poijun ilmanlaadun tarkkailuun merialueilla. Poijun avulla pystytään muun muassa seuraamaan, kuinka alukset noudattavat Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn linjaamia SO2-päästörajoituksia. Ensimmäinen Sniffer-poijun pilotointijakso käynnistyi toukokuun lopussa Turun ja Naantalin saaristossa jatkuen loppusyksyyn 2020.

Sniffer-poijussa on etäohjattu päästönmittauslaitteisto, joka on sijoitettu lujatekoisen muovipoijun sisään. Laitteisto analysoi päästöt ilmasta ja yhdistää tiedot alusten AIS-dataan AirNow-päästömittauspalvelun avulla. Poijuun sijoitetut analysointilaitteet auttavat oikean päästölähteen tunnistamisessa ja AirNow:n algoritmit laskevat tietojen perusteella ohittavan aluksen päästöt, jotta tiedetään noudattaako alus IMOn asettamia päästörajoituksia.  

Sniffer-poijun tuotekehitys ja pilotointijaksot ovat osa EU-tuettua Intelligent Sea -projektia, jonka puitteissa Meritaito Oy kehittää ja testaa älypoijuratkaisuja yhteistyössä Naantalin ja Tukholman satamien kanssa. Sniffer-poiju on todellinen läpimurto merialueiden ilmanlaadun tarkkailussa, sillä se on täysin automatisoitu älynuuskija, joka kykenee ilmanlaadun tarkkailuun ympärivuorokautisesti ja aina vuosiksi eteenpäin. 

Päästöpilvien liikkuessa tuulen mukana etävalvontalaitteiston sijoittaminen on avainasemassa. Sniffer-poijun etuihin lukeutuukin sen asennettavuus lähes mihin tahansa alusväylän vieressä. Tarvittaessa poijua voi siirtää esimerkiksi vuodenajanvaihteluiden tai reittimuutosten mukaisesti. Sniffer-poijun energialähteinä toimivat aurinkopaneelit ja akusto. 

”Sniffer-poijulle on odotettavissa merkittävää myyntipotentiaalia maailmanlaajuisesti. Yhteistyömme Kinen kanssa on ollut hyvin hedelmällistä ja tuotevalikoimamme täydentävät hyvin toisiaan”, kertoo poijujen kansainvälisestä myynnistä vastaava Seppo Virtanen Arctia Oy:stä. ”Tuotteella on huima kansainvälinen markkina-arvo, sillä useilta valtiolta ja isoilta satamilta puuttuu automatisoidut päästövalvontaratkaisut”, toteaa Kinen teknologiajohtaja Kimmo Salonen.

Ensimmäiset testit on vielä suoritettava ennen kuin tuote on valmis markkinoille. Suomen länsirannikolla Sniffer-poiju tulee analysoimaan päivittäin kymmenien ohittavien alusten päästöt. ”Sniffer-poijun asennus ja käynnistys sujuivat hyvin. Poiju on jo välittänyt AirNow-järjestelmäämme ensimmäiset ohittavien alusten päästömittaustulokset, joita nyt vertaamme muihin lähteisiimme, analysoimme ja teemme laitteisiin tarvittavat säädöt. Syksyyn mennessä olemme paljon viisaampia ”, toteaa Kimmo Salonen. 

Lisätietoa
Poijutuotteet: Myyntipäällikkö Seppo Virtanen, Arctia Oy, seppo.virtanen@meritaito.fi, p. 040 823 2122
AirNow-päästömittauspalvelu: Teknologiajohtaja Kimmo Salonen, KINE Robot Solutions Oy, kimmo.salonen@kine.fi, p. 050 469 4001

Meritaito Oy on nyt osa Arctia-konsernia. Arctia turvaa Suomen meriliikenteen kulun Itämeren jäätalven olosuhteissa, varmistaa toimivat vesiliikenneyhteydet ja tarjoaa ratkaisut turvalliseen sekä tehokkaaseen merenkulkuun haastavissa olosuhteissa merellä ympäri maailman. Palveluihin kuuluvat jäänmurron, väylänpidon ja merenmittauksen lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, hinaustehtävät, tuki vedenalaisten rakenteiden asennus- ja huoltotöissä, öljyntorjunta, vesirakentaminen sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistaminen. arctia.fi 

KINE Robot Solutions Oy on automaatioon ja ohjelmistokehitykseen erikoistunut yritys. Integraatiot ohjelmistojen ja laitteistojen välillä on KINEn erikoisosaamista 20 vuoden kokemuksella. AirNow päästömittauspalvelua KINE on toimittanut vuodesta 2016 lähtien. Palvelu sisältää laitteistot asennettuna ja huollettuna sopimuksen ajan, päästöjen analysoinnin sekä online raportoinnin loppuasiakkaalle. airnow.fi

Uutiset

Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Tietosuoja