Yritysvastuu

Yritysvastuu luonnollinen osa toimintaamme

Arctia takaa suomalaisen yhteiskunnan ja teollisuuden toiminnan ympärivuotisesti mahdollistamalla talviliikenteen, toimivat vesialueet ja väylät. Poikkeusoloissa ja vakavissa häiriötilanteissa varmistamme osaltamme yhteiskunnan kriittisiä toimintoja osana huoltovarmuusketjua. Toiminnassamme minimoimme ympäristövaikutukset samalla kun luomme hyvinvointia ympärillemme laadukkaasti, turvallisesti ja jatkuvasti kehittyen. Yritysvastuu kuuluu luonnollisena osana kaikkeen toimintaamme. 

Kestävää palvelua merten ja sisävesien turvaksi

Arctian tavoitteena ovat turvalliset, korkealaatuiset ja ympäristöä säästävät työsuoritukset, joihin asiakkaamme voivat olla tyytyväisiä. Kannamme toiminnallamme vastuun haavoittuvasta meriympäristöstä siten, että voimme säilyttää sen myös tuleville sukupolville. Arvioimme myös yhteistyökumppaneitamme ja alihankkijoitamme omien kriteeriemme mukaisesti.

Toimintamme suoria ympäristövaikutuksia hillitään kehittämällä alusten ja operoinnin turvallisuutta sekä päivittämällä nykyisiä aluksia huomioimalla niiden elinkaarivaikutukset. Hyvinä esimerkkeinä toimivat muun muassa maailman ympäristöystävällisin jäänmurtaja Polaris ja polaariluokitettujen alustemme tekniset kyvyt. Osallistumme tarjoamillamme öljyntorjuntapalveluilla meriliikenteen riskien vähentämiseen. 

Rakennamme arjessamme tehokasta ja hyvinvoivaa työyhteisöä huolehtimalla tasa-arvosta ja työtyytyväisyydestä. Työssä viihtyvä, tyytyväinen, osaava ja osaamistaan alati kehittävä henkilökunta on toimintamme keskiössä. Työllistämme paikallisesti ja valtakunnallisesti n. 420 henkilöä ja tuotamme näin osaltamme toimeentuloa ja hyvinvointia suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Yritysvastuutyöllämme vähennämme toimintamme negatiivisia vaikutuksia samalla kun luomme hyvää koko ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen. Yritysvastuutyöstämme raportoimme kerran vuodessa. 

Vuosikertomus 2023

Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus sertifikaatit ja pätevyydet

Väylänhoidon ja merenmittausken liiketoimintojen palveluilla on sertifioidut ISO 9001 laatu, 14001 ympäristö ja 45001 turvallisuus sekä RALA-pätevyys.

Palvelujemme tulee täyttää asiakkaalle luvatut ja organisaation määrittelemät vaatimukset. Laatutavoitteiden mukaista kehittämistä tehdään jokapäiväisessä työssä ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan asiakastapaamisissa ja tyytyväisyyskyselyjen avulla.

ISO
RALA Pätevyys