Eettiset periaatteet

Arctian eettiset periaatteet

Vastuullisuus, lakien ja määräysten noudattaminen on kaiken toimintamme perusta riippumatta siitä, missä toimimme. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja edistämään eettisesti kestäviä käytäntöjä ja ratkaisuja. Noudatamme meihin sovellettavaa paikallista, kansallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä sekä omia ohjeitamme.

Arctian eettiset periaatteet -ohjeistus kuvaa ne eettiset periaatteet, joita yrityksen jokaisen työntekijän, johtajan, toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenen on noudatettava tehtävästä, asemasta tai liiketoimintayksiköstä riippumatta. Toimintaohjeet ja niiden noudattaminen koskevat myös ulkopuolisia toimijoita kuten alihankkijoita. Jokaisen arctialaisen on toimittava näiden ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti päivittäisessä työssään.

Lue Arctian eettiset periaatteet tästä

Eija Koli

Viestintäpäällikkö

+358 40 725 3911

eija.koli(at)arctia.fi

Ota yhteyttä

Tietojenkäsittely