24.10.2019

Helsingin Länsisataman väylästä älykäs ja entistä turvallisempi

Helsingin Satama on uusinut kymmenen meripoijua moderneiksi ja älykkäiksi turvalaitteiksi. Vanhoista poijuista luopuminen parantaa ympäristöystävällisyyttä ja uusiin poijuihin integroitu älyteknologia lisää väylän turvallisuutta. Uudet poijut ovat osa Meritaito Oy:n InSea-palvelukokonaisuutta. 

Älyväyläratkaisu on ensimmäinen vesialueen digi- ja älykehityshanke

Vilkasliikenteisen Länsisataman vesialueen turvallisuus paranee, kun väylän vanhat meripoijut uusittiin kaukovalvonta ja -hallintateknologialla sekä uusilla valolaitteilla varustetuilla poijuilla.  Tämä mahdollistaa sen että poijun, merenkulun turvalaitteen, paikaltaan siirtymiset ja muut vikatiedot saadaan reaaliajassa 24/7 ja turvalaitteen valotehoa voidaan säätää säätilaan sopivaksi. ”Tavoitteemme on tuoda uutta teknologiaa vesialueelle ja uusien turvalaitteiden liittäminen Meritaidon SeaDatics-kaukovalvonta ja –hallintajärjestelmään on hyvä kehitysaskel tavoitteessamme. Muutostyö parantaa samalla sataman kestävän kehityksen tavoitteita, kun teräksiset turvalaitteet vaihdetaan polyeteenipoijuiksi, jotka ovat kierrätettävissä koko elinkaarensa ajan”, sanoo Jukka Kallio, Helsingin Sataman rahtiliikennejohtaja. Reaaliaikainen tilannetieto viittojen sijainnista ja tilasta parantaa väylän turvallisuutta, mutta myös lisää huoltojen ennakoitavuutta ja sitä kautta kustannustehokkuutta.   

InSea-palvelusopimus asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Modernin kaukovalvonta ja -hallintateknologin liittäminen turvalaitteisiin ja turvalaitteiden kattava huoltopalvelu ovat osa Meritaidon InSea-palvelusopimusta, joka mahdollistaa ja nopeuttaa vesiväylien turvalaitekannan uusimisen leasing-palveluna kiinteään kuukausihintaan.  Hinnoittelumalli lisää kustannustehokkuutta, sillä leasing-kulut ovat helposti kontrolloitavissa ja budjetoitavissa, eikä vesialueiden infrastruktuuri sido asiakkaan omaa käyttöpääomaa.

”Meritaidon InSea-palvelukonsepti on räätälöitävissä asiakastarpeeseen. Merenkulun turvalaitteiden uusimisen ja ylläpidon lisäksi siihen voidaan liittää esimerkiksi säännölliset mittaus- ja tutkimuspalvelut,  laitureiden vedenalaisten rakenteiden kuntokartoitukset, kunnossapitosuunnitelmat sekä muut väylän kunnossapitopalvelut  asteittain asiakkaan tarpeen mukaisesti. InSea-palvelusopimus mahdollistaa myös sen, että väylänomistajien turvalaitekanta pysyy ajan tasalla, kun asiakas saa käyttöönsä aina modernin digitaalisen teknologian mahdollistamat ratkaisut”, sanoo Thomas Erlund Meritaito Oy:stä.

Uutiset

Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Tietosuoja