10.10.2019

Meritaito ja Intelligent Sea -hanke esillä Digital Transport Days -tapahtumassa

Suomi, tämänhetkisenä EU puheenjohtajamaana, sai kunnian järjestää Digital Transport Days -konferenssin, jossa käsiteltiin liikenteen digitalisointia kaikkien liikennemuotojen osalta tarkoituksena tarjota eurooppalainen näkemys liikennesektorin tulevaisuuden ratkaisuihin.

Konferenssi järjestettiin Finlandia talolla 7. - 9. lokakuuta ja Meritaito sekä Intelligent Sea -hanke olivat paikalla esittelemässä omaa projektiaan tilaisuuden yhteydessä järjestetyssä näyttelyssä. Päivien aikana pääsimme esittelemään projektia muun muassa Euroopan komission jäsenille ja vaikutusvaltaisille virkamiehille, esimerkiksi liikenteestä vastaavalle EU komissaarille Violetta Bulcille ja komission johtajalle (director-general for mobility and transport, European comission) Henrik Hololeille.

Konferenssissa käsiteltiin, kuten nimi kertoo, uusia digitaalisia ratkaisuja joiden avulla liikennettä ja liikkuvuutta Euroopassa ja jossain määrin globaalisti voidaan tehostaa tulevaisuudessa.

Yhdeksi avainaiheeksi kiteytettiin tiedon jakaminen, esimerkiksi rahdin ja koko kuljetusketjun tiedon jakaminen ja käsitteleminen mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja pienin kustannuksin.  

Tähän tavoitteeseen Intelligent Sea -projekti istuu hyvin, sillä yksi projektin tavoitteista on laivarahtikuljetusten tehostaminen esimerkiksi siten, että rahdin käsittely sataman ja aluksen välillä käydään poijujen mahdollistaman 5G verkon avulla ennen ja jälkeen itse satamakäynnin. Tällöin satamakäynnin kestoa voidaan lyhentää ja ajoittaa mahdollisesti tarkemmin. 

Uutiset

Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Tietosuoja