13.12.2018

Arctia ja Meritaito tarjoavat yhdessä entistä laajemmat palvelut

Vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalveluja tuottava valtionyhtiö Meritaito Oy siirtyy jäänmurtopalveluita tarjoavan Arctia Oy:n täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Valtioneuvosto päätti järjestelystä yleisistunnossaan tänään 13.12.2018. Yhdessä yhtiöt pystyvät tarjoamaan asiakkailleen entistä laajemmat merelliset kokonaispalvelut sekä kotimaassa että ulkomailla. Monipuolisemmat palvelut parantavat kilpailukykyä jatkuvasti kiristyvillä kansainvälisillä markkinoilla.

Järjestelyn tavoitteena on parantaa liiketoimintamahdollisuuksia ja kannattavuutta, sekä vahvistaa kansainvälistä liiketoimintaa. Yhdessä Arctia ja Meritaito tuottavat asiakkailleen entistä kattavammat haastavien olosuhteiden palvelut satamissa, merialueilla ja sisävesistöissä sekä Suomessa että ulkomailla. Uuden Arctian palveluihin kuuluvat jäänmurron ja ice management -palveluiden sekä väylänpidon ja merenmittauksen palvelujen lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, hinaustehtävät, tuki vedenalaisten rakennelmien asennus- ja huoltotöissä, öljyntorjunta, vesirakentaminen sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistaminen.

Molemmissa yhtiöissä on käynnissä merkittäviä hankkeita kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Näiden hankkeiden onnistuminen on perusedellytys kilpailukyvylle myös laajempia palvelukokonaisuuksia tarjoavassa yhtiössä. Kaikkia jo käynnissä olevia tehostamistoimia jatketaan ja niiden mahdollista yhdistämistä selvitetään.

”Arctia ja Meritaito ovat yhdessä entistä vahvemmat. Pystymme yhä kattavammin turvaamaan teollisuuden ja merellisten toimijoiden työskentelyn niin Itämerellä, Suomen sisävesillä kuin maailman merillä. Henkilöstömme on omilla aloillaan maailman parhaimmistoa ja avainasemassa palvelujen laajentamisessa”, kommentoi Arctian toimitusjohtaja Tero Vauraste.

”Palvelumme kattavat kaikki Suomen vesialueet pohjoisesta etelään. Hyödynnämme uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia asiakkaidemme tarpeisiin”, toteaa Meritaidon toimitusjohtaja Hannu Ylärinne.

Järjestelystä on päättänyt valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018. Järjestelyn myötä Meritaidosta tulee Arctian kokonaan omistama tytäryhtiö. Molempien yhtiöiden olemassa olevat sopimukset jatkuvat, ja y-tunnukset, tilitiedot sekä yhteyshenkilöt säilyvät ennallaan.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Oy
tero.vauraste@arctia.fi

Toimitusjohtaja Hannu Ylärinne, Meritaito Oy
hannu.ylarinne@meritaito.fi

 

Haastattelupyynnöt ja muut median yhteydenotot:

Viestintäpäällikkö Eero Hokkanen, Arctia Oy
eero.hokkanen@arctia.fi
puh. 046 876 7140

Uutiset

Ota yhteyttä

Eija Koli

Viestintäpäällikkö

+358 40 725 3911

eija.koli(at)arctia.fi

Lähetä viesti

Tietosuoja