29.04.2019

Arctia Oy:n vuosikertomus 2018

Arctian jäänmurtajat avustivat merenkulkua Itämerellä viime vuonna yhteensä 663 operointipäivää. Jäänmurtopäiviä kertyi enemmän kuin vuosiin, mikä osaltaan paransi Arctian liikevaihtoa ja kannattavuutta. Vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalveluita tuottava Meritaito Oy siirtyi Arctian täysin omistamaksi tytäryhtiöksi joulukuussa 2018. Yhdessä yhtiöt pystyvät tarjoamaan asiakkailleen entistä laajemmat merelliset kokonaispalvelut.

Jäätalvi 2017–2018 oli kahteen edelliseen talveen verraten vaativa. Kaikki Arctian kahdeksan jäänmurtajaa olivat jäänmurtotyössä yhtä aikaa 30 päivän ajan. Jäänmurtopäiviä kertyi yhteensä 663 päivää, mikä oli enemmän kuin vuosiin. Jäätilanteen lisäksi operointipäivien määrään vaikuttivat Suomen talouskasvun myötä lisääntynyt kaupallinen laivaliikenne ja kauppa-alusten heikentynyt kyky kulkea jäissä omavoimaisesti.

Vuonna 2018 Arctian liikevaihto oli 50,9 miljoonaa euroa (48,9). Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,1) ja tilikauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (-1,4). Merkittäviä tekijöitä tuloksen paranemiseen olivat paljon operointipäiviä kerryttänyt jäätalvi sekä kustannusten sopeuttamistoimenpiteet. Myös Meritaito Oy:n tulo uudeksi tytäryhtiösi ehti vaikuttaa positiivisesti konsernitulokseen.

Arctian kalustoon tehtiin viime vuonna merkittäviä kunnossapitoinvestointeja. Vuoden 2018 bruttoinvestoinnit konsernissa olivat 12,7 miljoonaa euroa (5,7). Jäänmurtaja Sisulle tehtiin laaja elinkaaripidennystelakointi, jossa aluksen koneistojärjestelmiä ja hyttialueita uudistettiin. Merkittävä investointihanke oli myös monitoimimurtajien luokittaminen IMO:n polarkoodiin.

Vesiväylien kunnossapito- ja merenmittauspalveluja tuottava valtionyhtiö Meritaito Oy siirtyi Arctia Oy:n täysin omistamaksi tytäryhtiöksi. Konserni työllistää noin 500 suomalaista. Yhdessä yhtiöt pystyvät tarjoamaan asiakkailleen entistä laajemmat merelliset kokonaispalvelut sekä kotimaassa että ulkomailla. Uuden Arctian palveluihin kuuluvat jäänmurron ja ice management -palveluiden sekä väylänpidon ja merenmittauksen palvelujen lisäksi mm. putken- ja kaapelinlasku, hinaustehtävät, tuki vedenalaisten rakennelmien asennus- ja huoltotöissä, öljyntorjunta, vesirakentaminen sekä muoviputkiviittojen ja poijujen valmistaminen.

Löydät vuosikertomuksen kokonaisuudessaan täältä sekä nettisivujemme osion ”Yritys” kohdasta ”Vuosikertomukset”.

Viestintäpäällikkö Eija Koli

eija.koli@arctia.fi

puh. 040 725 3911

Uutiset

Ota yhteyttä

Eija Koli

Viestintäpäällikkö

+358 40 725 3911

eija.koli(at)arctia.fi

Lähetä viesti

Tietosuoja