16.05.2023

Merenmittauskausi käyntiin täydellä teholla

Merenmittauskausi on käynnistynyt ja Arctian merenmittausveneet ja -alukset ovat toteuttamassa projektejaan täydellä teholla. Venekalusto on tällä kaudella merikartoitushankkeissa Suomenlahdella ja Saaristomerellä, kun taas Mea Pohjanmeri ja Mea Kaiku tekevät töitä Ahvenanmerellä, Selkämerellä ja Perämerellä. Pohjanmeren ja Kaikun projektit koostuvat ennen kaikkea tuulivoiman kehittämistä palvelevista mittauksista. 

Tavoitteena korkea turvallisuus- ja laatutaso

Painotamme merenmittauspalveluissamme korkeaa turvallisuus- ja laatutasoa. Tämä edellyttää huolellista kauden aloitusta ja kaluston mobilisaatiota ja testausta. Aloituskokouksissa varmistamme, että kaikki tietävät asiakkaiden vaatimukset, odotukset ja niiden perusteella tehdyt mittaussuunnitelmat. Turvallisuutta varmistetaan muun muassa riskikartoituksilla ja riskien hallintatoimenpiteillä. Katakri (security) turvallisuusmenettelyt ovat tärkeä osa toimintaa. Tämän merkitys tulee entisestään korostumaan muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa.

Laatua tarkkaillaan kalibrointi- ja testimenettelyillä sekä määrittelemällä laaduntarkkailupisteet ja keräämällä mittauksen aikaiset laatutallenteet. Kerättävä metadata on yhtä tärkeää kuin kerättävä pistepilvi. Tällä metadatalla pystytään osoittamaan tiedon oikeellisuus ja luotettavuus.

Arctialla on yksi Pohjois-Euroopan suurimmista merenmittauslaivastoista

Mittaamme vuosittain tuhansia neliökilometrejä merenpohjaa korkeimpien kansainvälisten laatunormien mukaisesti Suomen ohella myös muilla Euroopan vesialueilla. Palvelujamme ovat merenmittauksen lisäksi tutkimus-, suunnittelu- ja tietopalvelut, kaapeli- ja putkireittitutkimukset, vesirakenteiden kuntokartoitukset sekä rakennettavuutta palvelevat pohjatutkimukset. Osaamistausta ja aiemmat kansainväliset ja geofysikaaliset tutkimusprojektit ovat mahdollistaneet toiminnan laajentamisen offshore-merituulivoimapuistojen tutkimustarpeisiin.

Uutiset

Ota yhteyttä

Eija Koli

Viestintäpäällikkö

+358 40 725 3911

eija.koli(at)arctia.fi

Lähetä viesti

Tietosuoja