28.04.2023

Työympäristötyön tunnustus Arctialle

Arctialla oli ilo ja kunnia vastaanottaa tänään 28. huhtikuuta sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselta Työympäristötyön tunnustus -kunniakirja. Arctian kunniakirjan kävi noutamassa turvallisuus-/työsuojelupäällikkö Pia Broumand.

Perusteluina tunnustukselle on, että yrityksessä on yhteistoiminnassa tehty runsaasti työturvallisuutta edistävää kehittämistyötä, joiden tulokset näkyvät mittareissa. Lisäksi toimintaa on yhdessä ja joustavasti kehitetty koronan aiheuttamassa muutostilanteessa. Toimikunta halusi palkita koko Arctian yrityksenä, mikä korostaa yhteistoiminnan merkitystä.

Työympäristötyön tunnustukset myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri Työturvallisuuskeskuksen yhteydessä olevan työympäristötyön palkitsemistoimikunnan esityksestä.

”Arctiassa on tehty pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden eteen jo vuosikymmenten ajan. Lähtökohtanamme on järjestää toiminta siten, että turvallisuus ei vaarannu missään olosuhteissa. Työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että turvallisuus, tietoturvallisuuden eri osa-alueet ja riskienhallinta olisivat osa Arctian yrityskulttuuria, jokaista tehtävää, prosessia ja toimintoa. Riskienhallinnan avulla ennakoidaan ja poistetaan riskit ja ennaltaehkäistään mahdollisten vaaratilanteiden ja onnettomuuksien syntyminen. Emme suvaitse riskinottoa työturvallisuuden kustannuksella ja haluamme, että henkilöstömme voi tehdä työnsä turvallisesti joka ikinen päivä,” toteaa Pia Broumand.

”Lämmin kiitos koko yhtiön henkilöstölle työturvallisuuden eteen tekemästänne työstä. Tämä tunnustus on meille kaikille hyvästä työstä! Kiitos palkitsemistoimikunnalle työmme arvostuksesta. Tästä on hyvä jatkaa työturvallisuuden kehitystyötä eteenpäin, sillä tässä työssä ei tulla koskaan valmiiksi,” Broumand kiittää.

Uutiset

Ota yhteyttä

Eija Koli

Viestintäpäällikkö

+358 40 725 3911

eija.koli(at)arctia.fi

Lähetä viesti

Tietosuoja